Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mi az, amit tudni érdemes az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálattal kapcsolatban:

Legelőször is az érintésvédelmet kell tisztáznunk, az érintésvédelem nem más, mint üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de esetleges meghibásodás következtében felszültség alá kerülő vezető részek érintéséből származó balesetek elkerülését szolgáló műszaki intézkedések és védelmi módszerek összessége. Másként érintésvédelemnek nevezzük az üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de testzárlat következtében feszültség alá kerülhető fém, vagy más vezető anyagú testek érintése által bekövetkező élettani veszélyek megelőzősét, csökkentését szolgáló valamennyi műszaki intézkedést.

Mi az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat fő célja?

A felülvizsgálat fő célja nem más, mint hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy segítségével kiszűrhessük, illetve megelőzhessük a villamos berendezések érintéséből származó áramütéses baleseteket, illetve előtérbe hozza azokat a szükséges biztonsági intézkedéseket, melyek az adott villamos berendezés kelezését még biztonságosabbá tudják tenni.

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak tehát tulajdonképpen a munkavégzés, villamos berendezés használata során érintésből származó balesetek elkerülése végett, az esetlegesen feltárt hibák javítására irányuló folyamatok összességét kell tekintenünk, mely valójában egy műszeres ellenőrzés, mely az érintésvédelmi hibák feltárását szolgálja.

Kinek és milyen gyakorisággal kell elvégeznie az értintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot?

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzését, valamint a vizsgálatra vonatkozó előírásokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről írja elő. Ezen rendeletek tartalmazzák, hogy érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot minden olyan esetben el kell végezni, amikor új berendezés kerül beüzemelésre vagy villamos kivitelezés létesítése, bővítése esetleg átalakítása során a munka befejezése után, de még a használatba bétel előtt kell megtörténnie.  Továbbá a fenti rendelet előírja az időszakos érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálat elvégzésének gyakoriságát. A felülvizsgálat tulajdonképpen egy önellenőrzés, azonban elvégzése a vállalkozás, cég, illetve intézmény, mint üzemeltető kötelessége.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, kizárólag megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezhet. Munkatársaink megfelelő szakmai tapasztalattal és jogosultsággal rendelkeznek az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésére, legyen szó akár új berendezést üzembe helyezése miatti vagy éppen időszakos felülvizsgálatról.