Erősáramú berendezés felülvizsgálat

Erősáramú berendezés felülvizsgálat – szakértelemmel

Vállalkozásunk nem csak kizárólag a villamos tervezési munkafolyamatokkal foglalkozik, tevékenységi körünk szerves részét képezik továbbá a különféle szakmai felülvizsgálati feladatkörök is, ilyen általunk végzett felülvizsgálatok lehetnek egyrészt érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, másrészt az erősáramú berendezés felülvizsgálat is.

Mindkét felülvizsgálat elvégzésében megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkatársaink állnak régi és új megrendelőink rendelkezésére.

Erősáramú berendezés felülvizsgálat – tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

 

Erősáramú berendezés felülvizsgálatát elrendelő jogszabály az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amelyet 54/2014 (XII.5.) BM sz. rendelet (OTSZ) rendelettel adtak ki. A felülvizsgálat során a vizsgáló az elektromos berendezéseket, illetve az elektromos hálózatot vizsgálja annak tükrében, hogy megfelel-e a szabványi előírásoknak, nem okoz-e esetleg tüzet.

Az 54/2014 (XII.5.) BM sz. rendelet (OTSZ) szerint a villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 300 kilogrammnál, vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetekben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja

Mikor kell elvégezni az erősáramú berendezés felülvizsgálatát?

A különféle villamos berendezések beüzemelés előtt, illetve az előírásoknak megfelelően beüzemelést követően meghatározott időszakonként kötelező módon el kell végezni az erősáramú berendezések felülvizsgálatát. A felülvizsgálat elvégzése kötelező érvényű, minden munkáltató felelőssége és feladata is, mivel az erősáramú berendezés felülvizsgálat segítségével győződhetünk meg arról, hogy a vizsgálat tárgyát képező berendezés, berendezések biztonságosak és nem jelentenek veszélyt közvetlen környezetükre, illetve környezetükben tevékenykedő emberekre.

Hogyan zajlik az erősáramú berendezés felülvizsgálat?

Erősáramú berendezés felülvizsgálatot kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezhet, aki egy előre meghatározott időpontban végzi el a szükséges műszerek segítségével a vizsgálatot, majd a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít.

Az erősáramú berendezés felülvizsgálat egy igen komplex vizsgálatnak tekinthető, hiszen a tűzvédelemi és szabványos szerelés ellenőrzése mellett kiterjed más egyéb vizsgálatok meglétének kontroljára is. A vizsgálat során meg kell vizsgálni az érintésvédelmi minősítő dokumentációt, valamint annak érvényességét, illetve a vizsgálatot végző szakembernek nyilatkozni kell az iratban az érintésvédelem hatásosságáról is.

A felülvizsgálat során feltárt hibákat a lehető leggyorsabban célszerű orvosolni, hiszen kizárólag így kerülhetőek el az esetlegesen bekövetkező balesetek, hiszen az erősáramú berendezés felülvizsgálat a biztonságos munkavégzés megvalósulását szolgálja, célja az emberi élet védelme, illetve a robbanás- valamint tűzveszély megelőzése.