Villámvédelem, Energiaellátás, Világítás, Erőátvitel
TEVA Zrt. Debrecen 96/2. ép. villamos kiviteli terv

A TEVA Zrt. Debreceni gyárában a 96. sz. épület helyén, annak lebontása után a 96/2. sz. új épületben Pravastatin üzem létesül. Tervezési feladat az épület és üzem villamos kiviteli terveinek elkészítése az alábbi részletezés szerint:

  • Villámvédelem terve. Tartalmazza az épület külső villámvédelmi berendezését, a belső egyenpotenciálú összekötő hálózatot és a túlfeszültség elleni védelmeket, a műszaki leírást, a számításokat, az anyagjegyzéket.
  • Villamos energiaellátás terve. Tartalmazza a PBB és PBD állomásokban kialakítandó betáp. leágazások és fogyasztásmérések terveit az erőátvitel, a szellőző rendszer, az üzemi- és tartalékvilágítás részére, a műszaki leírást és az anyagjegyzéket.
  • Világítás terve. Tartalmazza az épület szintenkénti üzemi-, biztonsági- és kijáratmutató világítás tervét, megvilágítási méretezéseket, a világítási elosztó rajzait, a műszaki leírást és az anyagjegyzéket.
  • Erőátvitel terve. Tartalmazza a technológiai- és gépészeti fogyasztók ellátásának nyomvonalterveit, az erőátviteli elosztóberendezések rajzait, a műszaki leírást és az anyagjegyzéket.
  • Szünetmentes berendezés terve. Tartalmazza az UPS-t (40 perc áthidalási idővel, késöbb meghatározásra kerülő teljesítménnyel) a szünetmentes elosztó rajzait, műszaki leírást, anyagjegyzéket.
  • Folyamatirányító PC kábelezés terve. Tartalmazza a műszerszobai PC-k busz- és gyári hálózathoz csatlakozó kábelezésének tervét, a műszaki leírást, az anyagjegyzéket.

Ongropack Kft. Kazincbarcika. Új csarnok betáplálása, erőátviteli, világítási tervezés

Az Ongropack Kft. új gyártócsarnok létesítését határozta el. A csarnok villamos betáplálását a meglévő M1 TR. állomás villamos főelosztóból kell az új csarnokba kiépíteni a meglévő csőhídon keresztül. Erőátviteli és világítási elosztó is létesül a csarnokban.

Erőátvitel
TEVA Zrt. Debrecen, 1. sz. épület Száraz granulátum gyártó, Világítás és technológia erőátvitel.

A TEVA Zrt. Debreceni gyárában az 1. sz. épületben lévő száraz granulátum gyártó világítását és technológiai erőátvitelét kell megvalósítani. A feladat négy - egymáshoz funkcionálisan kapcsolódó - helyiségre terjed ki.

Tervezési feladat a helyiségek világításának és technológiai erőátvitelének, illetve dugaszoló aljzatos hálózatának megtervezése. Tervezési határ a tervezendő elosztó bemeneti sorkapcsaitól az egyes fogyasztókig tart. Az elosztó fali lemezszekrényben kerül kialakításra. Benne kapnak helyet a világítás, a technológiai berendezések és a dugaszoló aljzatok leágazásai.

Üzemi- és tartalékvilágítást tervezünk. A lámpatestek fénycsöves, álmennyezetbe szerelhető tisztatéri típusok. A tervezett megvilágítás 500 lux. A méretezéshez világítás tervező programot használunk. A számítási eredményeket a tervdokumentációhoz mellékeljük.

A dugaszoló aljzatok kialakításánál és elhelyezésénél a rendelkezésre álló adatszolgáltatást követjük. A szerelvényeket a JUNG antibakteriális termékcsaládjából állítjuk össze. A megadott helyeken megfelelő teljesítményű csatklakozásokat alakítunk ki a technológiai berendezések számára.

A vezetékezést az építészeti kialakításnak megfelelően tervezzük. Álmennyezet fölött kábeltálcákba fektetett kábelekkel, a szerelvényekhez falba süllyesztett védőcsőbe húzott vezetékekkel számolunk.


Bőcs, Hősök tere 5. szám alatt megvalósuló energiaudvar betápláló kábelének nyomvonal terve

Az előzetes adatszolgáltatás és felmérés alapján, a 482-es telken található, a kerítésbe épített fogyasztásmérő szekrényt bővíteni kell. A bővítést a hőszivattyú GEO tarifás órája miatt szükséges. A jelenlegi 3X16A betáp egyik fázisát bővíteni kell 20A-re, és a normál órát ad-vesz típusúra kell cseréltetni. A fogyasztásmérőtől a telken található pince lejáratig, a normál és a GEO tarifás betáp kábel egy nyomvonalon halad.

A GEO tarifás betáp kábelt közvetlenül a hőszivattyú betáp sorkapcsára kell kötni, megszakítani nem lehet, ezért szükség van a hőszivattyú pontos telepítési helyére. A normál betáp egy alelosztóba csatlakozik, amely később lesz kialakítva a pince lejáratnál. Tervezés határa a mérőóra szekrény elmenő sorkapcsától az alelosztó betáp sorkapcsáig és a hőszivattyú betáp sorkapcsáig terjed.

Világítás, Erőátvitel
TEVA Zrt. Debrecen 1. ép. II. ütem világítás, erőátvitel villamos terv

A TEVA Zrt. Debreceni gyárában az 1. sz. épületben kb. 4000m2-es területen a TDK II. üteme valósul meg. Tervezési feladat a kialakított világítási berendezés, az erőátviteli hálózat, valamint az elosztóberendezések megvalósulási tervének elkészítése. A kivitelezés során ellenőrző világításméretezések készítése.

A világítási berendezés üzemi- és tartalékvilágításból áll. A lámpatestek álmennyezetbe szerelt fénycsöves, kompaktfénycsöves tisztatéri követelményeknek megfelelő típusok. A tartalékvilágítást biztonsági világítás és kijáratmutató irányfények alkotják. Az üzemi világítás működtetése helyi főáramkörű kapcsolókkal, vagy helyi nyomógombokkal, impulzusrelék alkalmazásával lett megoldva. A szerelvények hagyományos, illetve antibakteriális típusok. A tartalékvilágítás központilag kapcsolt ellátásról üzemel. Egyes lámpatestek üzemi- és biztonsági világítási feladatokat is ellátnak. Feszültségkimaradás esetén egy fényforrással tovább üzemelhetnek. A két világítási elosztóberendezés acéllemez faliszekrényben került kialakításra. Az elosztók tartalmazzák a főkapcsolót, a túlfeszültség védelmet, az egyes leágazások védelmi készülékeit, mágneskapcsolóit, impulzusreléit.

Az erőátviteli hálózat egy- és háromfázisú dugaszoló aljzatokat tartalmaz. Ezen kívül fix.csatlakozású, technológiai fogyasztókat, ajtóműködtető-, tűzjelző-, légkezelő-, stb. berendezéseket lát el. A dugaszoló aljzatok leágazásai áramüteés elleni védelemként áramvédő kapcsolót tartalmaznak. A két erőátviteli elosztóberendezés acéllemez faliszekrényben került kialakításra. Az elosztók tartalmazzák a főkapcsolót, a túlfeszültség védelmet, az egyes leágazások védelmi készülékeit.


TEVA Zrt. Debrecen 123.2 és 123.3 fedett hordótárolók világítás és villamos kiviteli terve

A TEVA Zrt. Debreceni gyárában a 123.2 és 123.3 fedett hordótárolók nem rendelkeznek mesterséges megvilágítással. Tervezési feladat a mesterséges világítás és az energiaellátás megtervezése.

A tárolókban üzemi- és tartalékvilágítás tervezése fénycsöves lámpatestekkel. A 123.3 tárolóban két hordóprés részére betáplálás kiépítése helyi leválasztó kapcsolókkal.

Energiaellátás megtervezése a 103. sz. épület 0.4kV-os elosztóberendezéséből. Az elosztó 10. mezőjében digitális fogyasztásméréssel ellátott 63A-es leágazás tervezése. A betápláló kábel nyomvonalának megtervezése meglévő csőhídon a 127. sz. épületig, onnan meglévő oszlopokon feszített átvezetésekkel a 123.3 sz. tároló előtti világítási oszlopig. Az oszlopra világítási elosztó tervezése lemezszekrényben. Az elosztó tartalmazza a főkapcsolót, a túlfeszültség védelmet, az egyes leágazások védelmi készülékeit. A fém vázszerkezetű tárolók földelésének kialakítása.

A világítást az MSZ EN 12464-1:2003 szabvány és a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint tervezzük. Tartalékvilágítás tervezésénél az MSZ EN 1838:2000 szabvány előírásait vesszük figyelembe. A tervezéshez világítástervező programot használunk. A számítási eredményeket a tervdokumentációhoz mellékeljük.

Villámvédelem
MYLAN Komarom Packaging Center, Komárom Hrsz.: 7121, Gáz nyomásszab. és mérőállomás villámvédelem

Az Evonik Agroferm Kaba-i gyárában lévő frementor épület két toldalékkal bővítésre kerül.

Ennek megfelelően a tervezési feladat: a bővítmények villámvédelmi engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése.

A bővítmény külső villámvédelmi berendezésének megtervezése és illesztése az épület meglévő villámvédelmi berendezéséhez. Belső egyenpotenciálú összekötések tervezése, túlfeszültségvédelem kialakítása.


TVK NyRt. Tiszaújváros Olefin 2, C4-C5 szétválsztás. Villámvédelem kiviteli terv módosítás

A TVK NyRt. Olefin 2 C4-C5 szétválasztás villamos kiviteli terv aktualizálása szükséges. Tervezési feladat: a villámvédelmi terv módosítása a hatályos OTSZ és az érvényes villámvédelmi szabvány előírásainak megfelelően.


MYLAN Komarom Packaging Center, Komárom Hrsz.: 7121, Gáz nyomásszab. és mérőállomás villámvédelem

Új gáz nyomásszabályozó és mérőállomás kerül telepítésre. Tervezési feladat: a villámvédelmi engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

Gépvezérlés
Flabeg Kft. Mátészalka. Új lézerező körasztalos tükör megmunkáló állomás villamos terv készítése

A Flabeg Kft. egy új visszapillantótükör megmunkáló gép kifejlesztését határozta el. A lézeres körasztal első ütemben kézi adagolással és léptetéssel lesz legyártva. A vezérlés elő lesz készítve egy-egy csatlakozón keresztűl az automatikus beadagolás és kiszedés működtetésére


Michelin Kft. Nyíregyháza. ASPECT Retrofit No.2 gép átalakítás

A géphez tartozó PLC-s vezérlés bővítése, a bővítés új szekrényben kerül elhelyezésre. A meglévő PLC rendszerhez kommunikációs hálózaton keresztüli kapcsolat kiépítése. Pneumatikus vezérlés bővítése

Engedélyezési terv
TEVA Zrt. Sajóbábony 1. j. levodopa üzem és 2. j. magasraktár épület engedélyezési terv

A TEVA Zrt. Sajóbábonyi gyáregységében új 1. j. levodopa üzem és 2. j. magasraktár épület létesül. Tervezési feladat: az építési engedélyezési tervek villamos műszaki leírásainak elkészítése.