Villámvédelem, Energiaellátás, Világítás, Erőátvitel
EVONIK Agroferm Zrt. Kaba. Biomassza szárító és raktár épület

Az EVONIK Agroferm Zrt. Biomassza szárító és raktár épület létesítését határozta el. Tervezési feladat: a létesítmény villamos kiviteli terveinek elkészítése az alábbi részletezés szerint:

 • Villámvédelem terve. Tartalmazza az épület külső villámvédelmi berendezését, a belső egyenpotenciálú összekötő hálózatot és a túlfeszültség elleni védelmeket, a műszaki leírást, a számításokat, az anyagjegyzéket.
 • Villamos energiaellátás terve. Tartalmazza a betáplálás nyomvonaltervét a 101 jelű 0.4 kV-os elosztón kijelölésre kerülő leágazástól indulva az izolációs épület oldalfalán meglévő cső- illetve kábelhídon, az izolációs épülettől az új épületig új, tervezett nyomvonalon. Tartalmazza a főelosztó tervét betáplálással, leágazásokkal a technológiai berendezés vezérlőszekrénye és a kompresszor elosztó részére, valamint automatikus fázisjavító berendezést. A főelosztóban további leágazások kialakítását állandó üzemű áramkörök, világítási és gépészeti fogyasztóberendezések számára. Végül a műszaki leírást és az anyagjegyzéket.
 • Világítás terve. Tartalmazza az épület szintenkénti üzemi-, biztonsági- és kijáratmutató világítás tervét, megvilágítási méretezéseket, a világítási elosztó rajzait, a műszaki leírást és az anyagjegyzéket.
 • Erőátvitel terve. Tartalmazza a kompresszor elosztóberendezés rajzait, a fogyasztók nyomvonalterveit, a műszaki leírást és az anyagjegyzéket.
Erőátvitel
Budapest, Ormánsági u. 2-4. társasház villamos főelosztó átalakítása

Az E1 jelű elosztóberendezés módosításra kerül. A leágazások a jelenlegi olvadóbiztosítós helyett kismegszakítós védelmet kapnak. Tervezési feladat az E1 jelű elosztó villamos kiviteli tervének az elkésztítése. Az elosztóberendezés acéllemez faliszekrényben van kialakítva. A módosítás során a meglévő készülékek cserére kerülnek. Betáp. főbiztosítója 250A-es szakaszolható olvadóbiztosító lesz. Főkapcsolója lakatolható, sárga/piros fogantyús kézikapcsoló, mely egyben tűzvédelmi főkapcsoló is. A leágazásokba védelemként 3P kismegszakítókat tervezünk. A belső vezetékezés perforált műanyag vezetékcsatornákban halad. A csatlakozó kábelek bekötésére sorozatkapcsok szolgálnak. A kábelek átvezetése tömszelencéken keresztül történik.


Debrecen, IV. ker. Szerelőműhely bővítés és szemes termény tároló villamos terv.

Szerelőműhely bővítése eszköztárolóval

A meglévő szerelőműhely épület bővítésre kerül, kb. 180m2 alapterületű eszköztárolóval. Tervezési feladat: a bővítmény világításának megtervezése és az épület meglévő villámvédelmi rendszerének módosítása.

 • A meglévő világítási berendezés bővítése, illetve szükség esetén a meglévő világítási elosztó átalakítása, új világítási leágazások kialakításával.
 • A bővítés során az épület rendeltetése illetve tűzveszélyességi besorolása nem változik, így a meglévő villámvédelmi berendezés a létesítésekor érvényes előírások szerint kerül módosításra.

Szemes terménytároló építése

A fenti hrsz-ú ingatlanon egy közel 830m2 alapterületű szemes terménytároló épül. Tervezési feladat: az épület villamos energiaellátásának, világításának és villámvédelmi berendezésének megtervezése, valamint az épület előtti térvilágítás megtervezése.

 • Villamos energiaellátás tervezése földkábeles betáplálással. Betáp. leágazás kialakítása meglévő elosztóberendezésben.
 • Világítási elosztóberendezés tervezése. Belső- és külső világítás tervezése az MSZ EN 12464 és az MSZ EN 13201 szabványok előírásai szerint.
 • Villámvédelmi berendezés tervezése a 28/2011 (IX.6.) BM sz. rendelet, illetve az MSZ EN 62305 szabvány előírásai szerint.
Világítás, Erőátvitel
TEVA Zrt. Debrecen, 20. ép. Feldolgozó üzem világítás. Villamos kiviteli terv

A TEVA Zrt. Debreceni gyárában a 20. sz. épületben a földszinten és 1. emeleten történő átalakítás során egy Feldolgozó üzem kerül kialakításra. Tervezési feladat az üzem világítási kiviteli tervének elkészítése, az alábbi részletezés szerint:

A földszinten meglévő világítási elosztó helyén új elosztószekrény létesül, az új világítási áramkörök leágazásaival. Az elosztónak tartalmaznia kell a meglévő világítási áramkörök leágazásait is. Üzemi- és tartalékvilágítást tervezünk. A tartalékvilágítás fajtája biztonsági világítás és kijáratmutató irányfény. Ellátásuk a meglévő 220V-os egyenfeszültségű hálózatról történik.

Az átkapcsolást a világítási elosztóban kialakítandó automatikus átkapcsolóval kell megoldani. A betervezésre kerülő lámpatestek, szerelvények a helyiségek jellegének és besorolásának megfelelő típusok. Minden helyiségbe fénycsöves lámpatesteket tervezünk. A helyiségek világítása a bejáratok mellett felszerelésre kerülő főáramköri kapcsolókkal történik. Több bejárattal rendelkező helyiségek esetén nyomógombokkal működtetett impulzusreléket alkalmazunk. A tervezéshez világításméretező programot használunk.


TEVA Zrt. Debrecen, 42. ép. Porlasztva szárító. Világítás és technológiai erőátvitel kiviteli terve

A TEVA Zrt. Debreceni gyárában a 42. sz. épületben lévő 11001 és 11002 sz. helyiségek átalakítása szükséges a porlasztva szárító berendezés telepítéséhez. Tervezési feladat a helyiségek világításának és technológiai erőátvitelének, illetve dugaszoló aljzatos hálózatának megtervezése. Tervezési határ az épület meglévő elosztóberendezésében kijelölt leágazás kimenő kapcsaitól az egyes fogyasztókig tart. Egy erőátviteli és egy világítási elosztó kerül felszerelésre a 1101 sz. helyiség mögötti közlekedő térben. Az elosztók fali lemezszekrényben kerülnek kialakításra. Benne kapnak helyet a világítás, a technológiai berendezések és a dugaszoló aljzatok leágazásai. Üzemi- és tartalékvilágítást tervezünk.

Az üzemi világítás a technológiai igényeknek megfelelően fehér és sárga fényű világítótest csoportok alkotják. A lámpatestek fénycsöves, álmennyezetbe szerelhető tisztatéri típusok. A tervezett megvilágítás 500 lux. A méretezéshez világítás tervező programot használunk. A számítási eredményeket a tervdokumentációhoz mellékeljük. Tartalékvilágításként biztonsági világítást és kijáratmutató irányfényt tervezünk. Ellátásuk a lámpatestek saját akkumulátorairól történik. A dugaszoló aljzatok kialakításánál és elhelyezésénél a rendelkezésre álló adatszolgáltatást követjük.

A megadott helyeken megfelelő teljesítményű csatlakozásokat alakítunk ki a technológiai berendezések számára. A vezetékezést az építészeti kialakításnak megfelelően tervezzük. Álmennyezet fölött kábeltálcákba fektetett kábelekkel, a szerelvényekhez falba süllyesztett kábelekkel számolunk.

Villámvédelem
KÜPPER Hungária Kft. Tiszaújváros. Üzemépület villámvédelem módosítás

Az üzemépület tetején négy elszívó ventilátor került telepítésre, ezért a külső villámvédelmi berendezés módosítása szükséges. Tervezési feladat: az üzemépület módosított villámvédelmi kivitelezési tervének elkészítése. A villámvédelemre a 28/2011 (IX. 6.) sz. BM. rendelet (OTSZ) XIV. fejezete tartalmaz előírásokat. Az épület meglévő villámvédelmi berendezése nem norma szerint készült. Jelen átalakítás (ventilátorok telepítése) miatt nem változott meg az épület rendeltetése, így a villámvédelmi berendezés módosítása a 9/2008 (II. 22.) ÖTM sz. rendelet szerint történhet.


INNO-COMP Kft. Tiszaújváros, üzemépület villámvédelem

Az INNO-COMP Kft. üzemépületén tetőfelújítás kapcsán a meglévő villámvédelmi felfogórendszer elbontásra kerül. A felújítás befejezése után nem a régi felfogórendszer kerül vissza, hanem új villámvédelmi terv készül és az aszerinti villámvédelmi berendezés kerül kialakításra. Tervezési feladat: az üzemépület villámvédelmi tervének elkészítése a 28/2011 (IX. 6.) sz. BM. rendelet (OTSZ) előírásainak megfelelően, az alábbi részletezés szerint.

 • Villámvédelmi kockázatelemzés készítése az elfogadható kockázatok figyelembe vételével.
 • Külső villámvédelmi berendezés tervezése. Felfogók méretezése az MSZ EN 60305 szabvány szerinti szerkesztési módokkal.
 • Tetőn lévő légtechnikai berendezések EPH hálózatának kialakítása.
 • Belső villámvédelem, potenciál kiegyenlítés, túlfeszültségvédelem tervezése.
 • A betervezésre kerülő elemek megfelelnek az MSZ EN 50164:2009 szabvány előírásainak.
Csővezeték fűtés
TVK Nyrt. Tiszaújváros. Olefin 2. Technológiai csővezetékek fűtése

Tervezési feladat: a technológiai csővezetékek és szeparátorok fagyvédelmi villamos kísérőfűtése villamos kiviteli terveinek elkészítése az alábbi részletezés szerint:

 • Szükséges számú fűtőkör tervezése, méretezéssel önszabályozó fűtőkábelek felhasználásával
 • Leágazások kialakítása elosztóberendezésben
 • Kapcsolási rajzok
 • Nyomvonaltervek készítése

TVK Nyrt. Tiszaújváros. Olefin 2. C4-C5 szétválasztás Technológiai csővezetékek fűtése

Tervezési feladat: Technológiai csővezetékek fagyvédelmi villamos kísérőfűtésének megtervezése. Kiviteli terv készítés.

Gépvezérlés, Irányítástechnika
Evonik Agroferm Zrt. Kaba UF, DF, Decanter, Turbo screen A és B vezérlő szekrényeinek megvalósulási terve

Az UF, DF, Decanter, Turbo screen A és B berendezések vezérlő szekrényeit át kell helyezni az üzemi területről az új villamos elosztó helyiségbe. A meglévő papír alapú rajzokat újra kell rajzolni és aktualizálni kell.


TEVA Zrt. Debrecen, 20. épület villamos és műszeres tervei

A 20. sz. épületben a 0.00 m és a +4.80 m szinteken történő építészeti átalakítás során egy új feldolgozó üzem létesül. Tervezési feladat a Feldolgozó üzem villamos és műszeres kiviteli terveinek elkészítése.